KBS FOAMCOAT HS™ | - Principanvisning för elrörsgenomföring EI 30 till EI 90
| 2020-02-07 | flagga-uk.jpg (916 bytes) In English

 

 

  Foamcoat HS-1.jpg (25582 bytes) ©

 

Principanvisning mindre elrörsgenomföringar till max. EI 90 i min. 95 mm:s vägg

1. Gör rent gipsväggskanterna från löst sittande "skägg" efter håltagning. Om möjligt jämna till kanterna.

2. Maskera upp med en 25 mm överlappning mellan rör och vägg med målartejp på båda sidor av väggen.

3. Dreva om möjligt utrymmet mellan skivplanen med lös obrännbar stenull klass A1 (ej nödvändigt då provet utfördes utan isolering).

4. Rätta till elrören så att brandfogen mellan rören och skivan kan bli min. 15 mm. Dra gärna ett buntband eller fixera tillfälligt under tätningen med eltape.

 

C11.GIF (34402 bytes)©

5. Sätt en 310 ml patron med KBS FOAMCOAT HS™ i en fogspruta och fyll generöst runt elrören. Lägg även en överlappssträng inom maskerat område.

6. Gör motsvarande på motsatta sida.

7. Kontrollera att inga glipor återstår. Annars efterfyll.

8. Jämna till synligt brandkitt i fog och i överlappsområdet med konventionell fogningsteknik (spackekniv, finger m.m).

9. Demaskera målartejpen genom att försiktigt dra tejpkanten ifrån fogområdet för undvika att brankittet fransas i övergången. Demaskera i tid så att inte tejpen torkar fast.

Produkt Information
Certifikat
Produktdatablad
El-rör
Plaströr i vägg
Plaströr i bjälklag
Elkablar i vägg
Elkablar i bjälklag
Cellgummi
Byggvarubedömning

  
                             

Kompletterande Information
Användning i KBS KOMBISEAL INT
Dokument
Cellgummi
Elrör

CE-1.jpg (4268 bytes) Swedcert0935.jpg (4660 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes) In English
BVB.jpg (1628 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2020-02-07
- Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB