System KBS FOAMCOAT HS™ | - Arbetsanvisning - cellgummisolering
| 2016-03-24 | flagga-uk.jpg (916 bytes) In English

 


 

1. Gör rent hålkanterna från löst sittande material efter ev. håltagning m.m. Om möjligt jämna till kanterna.

2. Maskera upp med en 25 mm överlappning mellan rör och vägg/bjällag med målartejp på båda sidor.

3. Dreva om utrymmet mellan fogarna med lös obrännbar stenull klass A1 enlig (min.)

EI 30 - 30 mm
EI 60 - 60 mm
EI 90 - 90 mm

4. Rätta till rören så att brandfogen mellan isolering och vägg/bjälklag kan bli ca 20 mm.

armflex1.jpg (13912 bytes)©

5. Sätt en 310 ml patron med KBS FOAMCOAT™ i en fogspruta och fyll fogen till ett djup enligt tabell nedan. Lägg även en överlappssträng inom maskerat område.

6. Gör motsvarande på motsatta sida.

7. Kontrollera att inga glipor återstår. Annars efterfyll.

8. Jämna till synligt brandkitt i fog och i överlappsområdet med konventionell fogningsteknik (spackekniv, finger m.m).

9. Demaskera målartejpen genom att försiktigt dra tejpkanten ifrån fogområdet för undvika att brankittet fransas i övergången. Demaskera i tid så att inte tejpen torkar fast.

10. Fäst en  KBS MÄRKSKYLT i närheten av brandskyddsinstallationen som då visar att det handlar om brandskydd (se särkild skyltanvisning).
Skyltar kan rekriveras gratis.

Anm. Produkten är klibbfri med en smidig konsistens. Dessa egenskaper är mycket tidsbesparande för entreprenören.

 

Stålrör Isolering
Rördiameter (mm) Godstjocklek (mm) Armaflex AF/SH (mm) FOAMCOAT C11 (bxt)
</= 76.1 >/= 2.6  </= 14.2 35 >/= 10 x >/= 30
>76.1 </= 114.3 >/= 2.9  </= 14.2 45 >/= 20 x >/= 30
>114.3  </= 159 >/= 4.5  </= 14.2 45 >/= 20 x >/= 30

 

 

 

Kompletterande sidor
Dokument
Beställningsformulär
Artikelnummer
Cellgummi
Elrör

HJÄLPANDE INFO
Teknisk produktdeklaration
El-rör
Plaströr i vägg
Plaströr i bjälklag
Elkablar i vägg
Elkablar i bjälklag
Cellgummi

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2016-03-24