KBS Ultra Brandgasspjäll ©


KBS FIREBLOCK ULTRA


KBS FIREBLOCK ULTRA™ är ett självutlösande brandspjäll som möjliggör fri passage av luft vid normala temperaturer och aktiveras vid brand. Vid brandpåverkan expanderar speciella ventilationsceller till ett blockerande skum. KBS FIREBLOCK ULTRA™ kan monteras självständigt som brandbarriär i ventilationskanal, vägg, vindsbjälklag, tak, spalter eller som slutdon, överluftsdon m.m.

Fireblock-0112.jpg (37204 bytes)  ©

KBS FIREBLOCK ULTRA™ är utvecklad för att stänga snabbt vid brandpåverkan samt att tillgodose en säker och isolerande tätning mot lågor och rök. KBS FIREBLOCK ULTRA™ är tillverkade av spjälor av ett högeffektivt och fuktresistent svällande material inkapslade i en specialdesignad galvanizerad stålram. Produkten levereras som kvadratiska, rektangulära och cirkulära i alla olika mått. KBS FIREBLOCK ULTRA™är brandprovade och underställda övervakande tillverkningskontroll av ett flertal oberoende institut och brandorgan. Dokumentation skickas på begäran.

Ventilationsbrandskydd ©

KBS FIREBLOCK ULTRA™ kan rengöras med ljummet vatten, dammsugning eller tryckluft. Utöver översyn och rengörning är produkten underhållsfri. Projektering i samråd med brandkonsult eller lokal myndighet rekommenderas innan installation (olika krav kan föreligga för olika lokaler och användningsområden). 

PRODUKT INFORMATION
Teknisk datablad

Kompletterande sidor
Takfotsventil

Swedcert2.jpg (4394 bytes)


flaggaeng.gif (1024 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2016-10-27 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB