bild3.gif (26966 bytes)©


KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™


cable1.jpg (6347 bytes) ©

KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™ är ett beläggningssystem som ger ett ca 10 gånger bättre brandspridningsmotstånd än högsta klass F4A enligt brandprovningsstandarden IEC 60332-3 Kat: A. Systemet har en prestanda som omöjliggör brandspridning utefter elkablar eller elstråk. KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™ är till exempel marknadens enda produkt för att brandsäkra PEX-isolerad högspänningskabel.

cable2.jpg (7219 bytes) ©

KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™ har en speciell termoteknologi som innebär att kablarnas nominella strömvärde ej försämras. Viktiga kablar och stråk skyddas helt (se även alternativ med s.k sektionering). KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™ rekommenderas för all strategiskt viktig strömförsörjning på både låg- och högspänningssidan. Skyddet är också testat för seismisk påverkan och radioaktiv strålning.

kbscoating.jpg (21809 bytes) ©

KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™ är baserat på den termodynamiska brandskyddsbeläggningen Flamastic KBS COATING™. Denna beläggning är en originalprodukt från rymdindustrin och har en brandskyddsbeständig på minst 35 år utomhus. Flamastic KBS COATING™ har till exempel ett åldringssäkrat oxygenindexvärde [ISO 4589-2] 


PRODUKT INFORMATION

Känner du till riskerna ?
Videoklipp (7min) !
Här kan du se ett prov !
Fler dokument

Kompletterande sidor
IEC 60332-2
Oxygenindex ISO 4589-2
Åldring
U-test
Riskbeskrivning
Sprututrustning
Spärrar

flaggaeng.gif (1024 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB