Brandskyddslacka ©


KBS CHAR 17™ / KBS WOODCOAT™


Vi kan erbjuda två tekniska målningssystem för att brandkydda trä. KBS CHAR och KBS WOODCOAT. Produkterna skyddar mot antändning. KBS CHAR är EU-klassificerad EN 13501-1 med brandklass B- s1,d0 och KBS WOODCOAT ytskiktsklass I samt DIN 4102 klass B. Klara brandskyddsfärger skall främst användas till ljusa träkonstruktioner. Brandskyddsfärger brandklassade för trä skall generellt inte jämföras med möbellack. Olika träkonstruktioner som behöver skyddas förekommer där snabb övertändning vid brand måste förhindras. Till exempel för att minska riskerna vid utrymning. Detta krav anges oftast i byggregler eller andra föreskrifter.

char17_nero.jpg (44034 bytes) ©

KBS CHAR är en klar eller vit brandskyddsfärg avsedd för ljusa träkonstruktioner. Produkten är EU klassificerad till brandklass B- s1, d0. Brandfärgen appliceras i tre omgångar och efter ca en veckas torktid skyddslackas med Acryl Finish. Läs mer i anvisningen.

Egenskaper:
- Klar brandfärg
- Brandklass B-s1,d0
- EU klassificerad [EN 13501-1]
- Mängd: 350 g/m² (0,26 L)
- Skyddslackas med Acryl Finish
- Certifierad och tillverkningskontrollerad
- Förpackning 20 kg

Brandlack ©

KBS WOODCOAT finns som vit och klar brandskyddsfärg. För klass I erfordras 0,28 L/m² och för klass II 0,25 L/m². Enligt SS 02 48 23 (NT-FIRE 004). Användaren ansvarar helt  för utprovning innan större projekt påbörjas (se anvisning). Brandfärger generellt skall inte jämföras med möbellack.

Egenskaper:
- Brandprovad ytskikt klass I
- Klassad DIN 4102
- Mängd:  400 g/m² (0,28 L)
- Vit

PRODUKT INFORMATION
Arbetsanvisningar
Artikelnummer

 

KOMPLETTERANDE SIDOR
Dokument
Sprututrustning
Artikelnummer
Test

Swedcert-1026.jpg (4334 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes) In English
BVB.jpg (1628 bytes)

 

 

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2016-10-06 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB