Takfotsventil    ©


KBS TAKFOTSVENTIL


KBS FIREBLOCK TAKFOTSVENTIL är en självutlösande brandspjäll/ventil som möjliggör fri passage av luft vid normala temperaturer och aktiveras vid brand. Vid brandpåverkan expanderar speciella ventilationsceller till ett blockerande skum. KBS FIREBLOCK TAKFOTSVENTIL kan monteras självständigt som brandbarriär i vägg, vindsbjälklag, tak, spalter m..m.

fireblock-018.jpg (12678 bytes)  © 

KBS FIREBLOCK TAKFOTSVENTIL™ som är en identisk produkt med typ  ULTRA™ finns i många olika storlekar. KBS FIREBLOCK ULTRA™ är utvecklad för att stänga vid brandpåverkan samt att tillgodose en säker och isolerande tätning mot lågor och rök. KBS FIREBLOCK ULTRA™ är tillverkade av spjälor av ett högeffektivt och fuktresistent svällande material inkapslade i en specialdesignad galvanizerad stålram. KBS FIREBLOCK ULTRA™är brandprovad, certifierad och underställda övervakande tillverkningskontroll. Dokumentation skickas på begäran. 

PRODUKT INFORMATION
Teknisk datablad

Kompletterande sidor
Brandspjäll

Swedcert2.jpg (4394 bytes)

 

 

 

Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2016-10-27 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB