Brandskyddslacka ©


KBS CHAR 17™


KBS CHAR 17 är transparent brandfärg fär trä. Produkten är brandklassificerad enligt gällande EU-krav till brandklass B- s1,d0  [klassificeringsstandard EN 13501-1]. Olika träkonstruktioner som behöver skyddas förekommer där snabb övertändning innebär extra hög personfara och måste förhindras. Till exempel utrymningsytor, samlingslokaler m.fl. Nämnda brandklasskrav förekommer därför i olika nationella byggregler och myndighetsföreskrifter. Transparenta brandfärger för trä bör generellt inte jämföras med möbellack.

KBS-Char-17-photo.jpg (35357 bytes) ©

KBS CHAR 17 är en klar (transparent)  brandskyddsfärg främst avsedd för ljusa träkonstruktioner. Produkten är EU klassificerad med brandklass B- s1, d0. Brandfärgen appliceras i två omgångar och kan sedan topplackas med ett tunnt skikt. Läs mer i anvisningar.

Egenskaper:
- Klar brandfärg
- Brandklass B-s1,d0
- EU klassificerad [EN 13501-1]
- Mängd: 350 g/m² (0,26 L)
- Certifierad och tillverkningskontrollerad
- Förpackning 20 kg

PRODUKT INFORMATION
Datablad

KOMPLETTERANDE SIDOR
Sprututrustning
Testflaggaeng.gif (1024 bytes) In English
BVB.jpg (1628 bytes)

 

Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2021-08-16 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB