braprov4.jpg (14457 bytes) ©

 
 

KBS SEALBAG™ är fullskaletestade med bl.a. mycket kablar och många stegar. Produkten är brandklassade många standarder runt om i världen och därför tillverkningskontrollerad av flera oberoende institut. I Europa är produkten branklassad enligt klassificeringsstandarden EN 13501-2 efter tester enligt brandprovningsstanderden EN 1366-3 (brandtätning av genomföringar).

 

braprov1.jpg (15823 bytes) ©På bilden lyfts provenheten (i detta fall en kabelgenomföring med
KBS SEALBAG™ ) upp till toppen av provugnen.  

braprov2.jpg (15316 bytes) ©

Här pågår provet för fullt i en ugn som är uppvärmd enligt  brandkurvan i ISO 834 (ca 1050°C).

Klockan visar att det återstår ca en minut av den total provtiden på fyra timmar (240 minuter) i denna test.

braprov3.jpg (15157 bytes) ©

När provtiden är slut och provenheten lyfts bort från ugnen syns den s.k varmsidan. Under en provtid måste en brandtätningsprodukt motstå uppställda krav om isolering [ I ] och täthet [ E ]. Lågor och rök får inte ta sig igenom.

braprov4.jpg (14457 bytes) ©

En keramiserande expansion i tre faser säkerställer att brandtätningen också klarar intigritetstester (som utförs efter avlutat brandprov) utan att sönderfalla.
 

 

Teknisk Information
Certifikat
Tekniskt datablad
Brandteknisk deklaration
Arbetsbeskrivning
Expansion
Brandprov
Arbetsplatsbrandskydd

 

 ul_2.jpg (4622 bytes) fmapprov.jpg (2975 bytes) EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes)


Kontakta oss
0
10-2040115
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115