kbsbrandtatning.jpg (20029 bytes) ©

 

 

KBS BRANDTÄTNING HD200™ är dokumenterad med flera storskaliga brandprover där provenheten har varit i storlek på flera meter (större dimensioner går inte att brandprova då sidan av provugnar förhindrar detta). I dessa storskaliga brandprov har KBS SKIVAN HD200™ monterats på regelverk av stål där sedan 20 st genomgående kabelstegar belagda med hundratals enskilda kablar och sammanlagd ledararea på över 30.000 mm² (även stålrör, plaströr och spirorör ingick). Under de tre sista minuterna av provtiden utsattes provenheten för tre stöttester med en stålkula på 20 kg.  

brandvag.jpg (99572 bytes) ©

KBS BRANDTÄTNING HD200™ har genomgått omfattande brandprovning.

00

schakt-1.jpg (17183 bytes)

schakt-2.jpg (17885 bytes)

schakt-3.jpg (13996 bytes)

Schakt-4.jpg (16830 bytes)

KBS BRANDTÄTNING HD200™ kan användas i väggstora enheter och schakt.
0

Schakt-5.jpg (17787 bytes)

Schakt-6.jpg (16076 bytes)

schakt-7.jpg (15924 bytes)

Schakt-8.jpg (17388 bytes)

 


Teknisk Information
Systemanvisning
Artikelnummer
Åldring
Kabelarea
Sprututrustning
Oxygenindex ISO 4589-2
Stora tätningar
Se flytande stål hällas på Flamastic
EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes)

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience
and knowledge about passive fire seal.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your installations as well.

Kontakta oss
010-2040115
E-post

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890 - Nääs Fabriker

© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115