stal.jpg (45947 bytes) ©


KBS CHAR 21 Plus™ -  Brandskyddsfärg för stål


KBS CHAR 21 Plus är en miljövänlig och vattenbaserad brandskyddsfärg för stål. Produkten är CE-märkt och EU-klassificerad enligt EN13501-2 med ett ETA enligt EN 13381-8:2013.  KBS CHAR 21 Plus har låga värmeledningstal över hela temperaturintervallet vilket ger ett mycket bra isoleringsskydd. Färgen är appliceringsvänlig och anpassad för att klara stor färgmängd per applicering utan risk för sättning, krackelering eller rinning. Produkten ger en slät och jämn ytfinish.

KBS Char 21 stålbrandskyddsfärg  ©
Brandskyddsfärg för stål
Produktnamn:
KBS CHAR 21 Plus
Artikelnr: A007P
Förpackning: 20 kg

Färgmängder för olika profiler och förhållanden erhålles genom vår support med kundspecifika och detaljerade underlag. Servicen är bekväm och en god hjälp för att optimera den tekniska informationen kring brandskyddsmålningen. 

Egenskaper:
- Brandfärg med ETA (EN 13381-8:2013)
- CE-märkt
- Brandklass R30-R90
- EU-Klassificerad [EN 13501-2]
- Materialsnålt
- Appliceringsvänlig
- Miljövänlig
- Slät och jämn ytfinish
- Full support  med dimensionering

PRODUKTINFORMATION
Datablad
Dimensioneringssupport

 

KOMPLETTERANDE SIDOR
Sprututrustning
Appliceringsmängd
Lastutnyttjandegrad
Värmeledningstal
Pris och mängdberäkning

 Eoto-CE-4.jpg (5539 bytes)  CE-1.jpg (4268 bytes) EN-13501-2-2.jpg (2249 bytes)


  


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2021-01-20
- Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB