kbsbrandtatning.jpg (20029 bytes) ©

 

Brandskyddsbeständigheten för t.ex Flamastic KBS COATING  och Flamastic KBS SEALANT™ har kontrollerats i en utomhustest sedan 1981. För att förstärka klimatpåverkan i arrangemanget är också delar av brandskyddsbeläggningen nedsänkta i ett vattenfyllt plåtkar. Denna del av testriggen fryser ofta till is under vinterhalvåret. Materialprover har sedan starten tagits med 6 månders intervaller och efter 10, 15, 20, 25,  30 år har ett officiellt utlåtande utfärdats. En kontrollpunkt i testen är mätning av eventuell förändring av materialens urpsrungliga oxygenindexvärde.

Analyserna och utlåtande har utförts av det ackrediterade och statliga testinstitutet MPA, IBMB (Universitetet i Braunschweig rapport nr 3554/3201m.fl). I dokumentationen fastställs bl.a. följande:

25year.jpg (40348 bytes)

" ... en utomhusexponering - luftlagrat likväl som vattenlagrat har ingen negativ effekt på oxygenindexvärde ej heller negativ påverkan på vidhäftningsförmåga eller flexibilitet".

Mätning av oxygenindexvärdet är logiskt eftersom värdet generellt är avgörande för brandegenskaperna och ett bevarande av det urspungliga värdet är därför viktigt. Om inte helt avgörande.

  


Teknisk Information
Systemanvisning
Artikelnummer
Åldring
Kabelarea
Sprututrustning
Oxygenindex ISO 4589-2
Stora tätningar
Se flytande stål hällas på Flamastic
EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes)

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience
and knowledge about passive fire seal.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your installations as well.

Kontakta oss
010-2040115
E-post

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890 - Nääs Fabriker

© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115