kbs_eld.jpg (44334 bytes) ©

 

Många av de teknologiska landvinningar vi sett under de senaste fyrtio åren har sprungit fram ur rymdteknisk forskning. Sakta men säkert lämnar FoU-resultaten denna sfär och sipprar ut i det civila samhället. Nya material är ett vinstområde vid sidan av andra tekniska nyheter. Dessa nya material ger ett väsentligt bidrag till den allmänna teknologiutvecklingen.
Flamastic KBS COATING™, Teflon™, Goretex™  m.fl är bara några av de produkter som har sitt ursprung i USA:s omfattande rymdprogram under 60-talet och utgör bra exempel på lyckade materialutvecklingar. För att  kunna motstå enorma övertemperaturer i samband med raketuppskjutningar behövde NASA  en brandskyddsbeläggning med avancerade högtemperaturegenskaper. Tack vare den amerikanska rymdstyrelsens kompromisslösa kravlista är Flamastic COATING™ fortfarande ett unikt materialet på brandskyddsmarknaden.
Bakgrund
Mitt under ett testprogram, som utfördes under sommaren 1966, brändes 3 amerikanska astronauter till döds i en rymdkapsel på toppen av den första Apolloraketen. Vad hände ?
Istället för luft innehöll kapseln en hög procent syrgas. Sedan antände en gnista (troligtvis från den elektriska utrustningen) plastisoleringen på elkablaget och den påföljande kabelbrandens explosionsartade förlopp orsakade astronauternas död. Alltsedan dess använder ESA, NASA m.fl  mätning av oxygenindexvärde (enligt ISO 4589-2) som ett gallringsverktyg för material avsedda för rymdfarkoster. Båda organisationerna kräver en kvalificering av olika produkter genom att ingående material inte får upprätthålla en förbränning med 10% högre oxygenvärde än vad som förväntas i kapslarna.

 moon1.jpg (26609 bytes)©

Oxygenindexvärde ISO 4589-2
Limiting Oxygenindex (LOI) enligt ISO 4589-2 ger en indikation på olika material och produkters brandegenskaper. Värdet kan variera och högst är 100 %. Detta värde bestäms i en speciell testutrustning som mäter andelen oxygen i en flödande oxygen/nitrogenblandning som är nödvändig för att upprätthålla en nedåtgående förbränning på  ett provobjekt som placeras mitt i nämnda gasströmning. De flesta organiska material återfinns inom intervallet 14 till 30%. Ett högt oxygenindexvärde representerar ett material som brinner med svårighet i testen. Oxygenindexvärde för vanliga kabelisoleringar återfinns inom intervallet 18 - 45% och många av marknadens brandskyddsprodukter återfinns mellan 40-70%. ISO 4589-2 ingår också i tillverkningskontroll och identifiering av  Flamastic KBS COATING™ / Flamastic KBS SEALANT™ och värdet är både temperaturstabilt och åldersbeständigt (även utomhus). Båda produkter ingår i flera KBS system så som effektiva beläggningar eller sealants (se nedan)

Oxygenindexvärde ISO 4589-2 för olika material [%]

Polyetylén (PE)

17,5

PEX (Tvärbunden XLPE) 

19,0

Polypropylén (PP)

17,5

Nylon™

20

Mjuk PVC  

24-35

Hård PVC

40-45

Brandfärger / brandskyddskablar

50-70

Teflon™

95

Flamastic KBS-COATING™

100

Flamastic KBS-SEALANT™

100

 

 

 

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience and knowledge about cable fire protection.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your cables as well.


Teknisk Information

Allmän beskrivning
Tekniskt datablad

Känner du till riskerna ?
Videoklipp (7min) !
Här kan du se ett prov !
IEC 60332-3-22
Oxygenindex ISO 4589-2
Åldring
U-test
Riskbeskrivning
Sprututrustning
SpärrarKontakta oss
010-2040115
E-post

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115