System KBS BRANDTÄTNING™ | - Principanvisning regelväggar ner till 95 mm
| 2013-06-24 | flagga-uk.jpg (916 bytes) In English

 

 

 

 

System KBS BRANDTÄTNING™ är typgodkänd EI 60 med 2 x 30 mm KBS SKIVAN HD200™ för gipsväggar ner till 95 mm:s väggtjocklek.

gips-4.jpg (50312 bytes) ©

Principanvisning:

gipsv-2.jpg (19320 bytes) ©

Mät och planera genomföringens   placering av kablar, rör och kanaler med en måttstock.

©

Såga ut en bit ur en KBS SKIVAN HD200™ (30mm) som täcker hela genomföringen. Lägg till ca 3 mm på båda sidor för att erhålla en tajt anpassning. Rita  uppmätta konturer och skär eller såga ut dessa med kniv

©

Stryk lite Flamastic KBS COATING™ på öppningen och skivornas kanter. Placera först undre kanten på KBS SKIVAN HD200™ över kablarna och rören. Tryck den sedan långsamt in i öppningen. Eftersom skivan medvetet gjorts något stor används t.ex. en hammare och en träbit för att den på plats.

©

Mindre kvarvarande öppningar mellan skivan och installationen drevas med lös stenull (klass A1) och förseglas sedan med KBS COATING™ eller KBS SEALANT™. Spill från skivan går utmärkt att använda till drev.

©

Använd maskeringstejp så att omgivande ytor hålls rena och jämna avslutningar erhålles.

©

Måla den genomgående installationen 20 cm på sidorna med Flamastic KBS COATING B™ (torkad färgtjocklek 1,5 mm). Låt färgen även överlappa väggen ca 2,5 cm). För att undvika att tejpen fastnar bör man demaskera inom 2 timmar efter appliceringen.

  

Kompletterande info & system
När du har mindre installationsgenomföring genom gips
Beskrivning (pdf)
Artikelnummer

 

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-138250
2013-06-24

**