kbs_eld.jpg (44334 bytes) ©

 

OSKYDDAD

SKYDDAD

risk0.jpg (9902 bytes) ©

Risk Brandkälla; Exmpel: Läckande olja från ett tryckrör

riskfri0.jpg (10678 bytes) ©

Ingen risk

risk1.jpg (8022 bytes) ©

Brandfas 1   (1 minut)

Lågorna har nått kablarna. Svart rök utvecklas av brinnande olja. Kablar kan redan ha erhållit skada som orsakat att den elektriska funktionen upphört.

riskfri1.jpg (12498 bytes) ©

Brandfas 1   (1 minut)

Kablar behandlade med Flamastic KBS COATING™ visar inga tecken på flamspridning. Branden är begränsad till brandkällan i punkt med direkta lågor.

risk2.jpg (7073 bytes) ©

Brandfas 2  ( 2-7 minuter)

Oskyddade kablar har antänts. Branden sprider sig snabbt längs kabelstråken. Brinnande smält plast droppar till golvet och ökar (sprider) brandbelastningen. Tät svart rök innehållande svavelsyra och kolmonoxid (mycket allvarlig personfara) har utvecklats.

riskfri2.jpg (10465 bytes) ©

Brandfas 2  ( 2-7 minuter)

Med hjälp av aktiv bekämpning är oljebranden under kontroll . Kablarna skyddade med Flamastic KBS COATING™ är svärtade av sot. Kablarna i de lägre kabelstegarna kan vara skadade och behövs bytas ut. Brandskadekostnaden är begränsad.

 

risk3.jpg (7510 bytes) ©

Brandfas 3  ( 8-...?? minuter)

De oskyddade kablarna har nu blivit ett rasande inferno. Röken och giftiga gaser har blivit så tät att brandbekämpning endast kanske med andningsutrustning. Branden är mycket svårsläckt och kabelstråken har snabbt spritt den till andra delar av byggnaden. Brandskadekostnaderna blir avsevärda. Sekundära problem som driftstopp kan få strategiska konseskvenser för alla företag.

 

cable2.jpg (7219 bytes) ©

Brandfas 3 

Branden är helt under kontroll och större delen av anläggning är helt oskadad så att den elektrisk funktion kan upprätthållas genom de flesta knutpunkter och fördelningar. De primära och sekundära skadekostnader utgör ej strategiskt hot för företaget.

 

 

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience and knowledge about cable fire protection.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your cables as well.


Teknisk Information

Allmän beskrivning
Tekniskt datablad

Känner du till riskerna ?
Videoklipp (7min) !
Här kan du se ett prov !
IEC 60332-3-22
Oxygenindex ISO 4589-2
Åldring
U-test
Riskbeskrivning
Sprututrustning
Spärrar


Kontakta oss
001-2040115
E-post© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115