kbsbrandtatning.jpg (20029 bytes) ©

 

 

Tidigare har brandtätningsleverantörerna själva kunnat välja vilka och hur många kablar i en genomföring man vill brandprova. Detta ledde till vitt skilda prestanda i olika godkännanden. Allt från några få klena installationskablar upp till riktiga kraftiga industrigenomföringar. Denna skillnad var tyvärr inte tydlig i olika certifikat vilket ofta ledde till att man använde fel brandtätningssystem till fel genomföringar. I princip så gäller brandteknisk klass endast till den kabelarea som är redovisad i godkännandet.

KBS BRANDTÄTNING HD200™ är brandprovad med de allra största kablarna på lågspänningssidan. Aluminiumledare med en area på 1010 mm² / kabel ( på fackspråk  4 x 240+50 mm²) och för kopparledare en area på 840 mm² / kabel ( 3x240+120mm²). 

kblarea.jpg (18449 bytes) ©

Då det gäller sammanlagd kabelarea i en och samma provenhet är KBS BRANDTÄTNING HD200™ brandprovad med över 30.000 mm²  ledararea (på 20 st genomgående kabelstegar). Systemet har också brandprovats med samanlagd ledararea som bestäms i den numera standardiserade brandprovningsstandarden EN 1366-3.

Anm. Vi avråder för brandtätningar där man tilläggsisolera elkraftkablar framför genomföringen med isolermaterial. Vid belastningar enligt nominell strömstyrka kan tiläggsisolering i sig vålla kabelskada eller i värsta fall kabelbrand.

  


Teknisk Information
Systemanvisning
Artikelnummer
Åldring
Kabelarea
Sprututrustning
Oxygenindex ISO 4589-2
Stora tätningar
Se flytande stål hällas på Flamastic
EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes)

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience
and knowledge about passive fire seal.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your installations as well.

Kontakta oss
010-2040115
E-post

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890 - Nääs Fabriker

© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115