kbs_eld.jpg (44334 bytes) ©

 

Som ett alternativ till helbehandling av kabelstråk (vilket under vissa omständigheter kan vara omotiverat eller praktiskt ogenomförbart) kan sektioner i kabelstråken behandlas med Flamastic KBS COATING™

sparr2.jpg (32811 bytes) ©

De behandlade sektionernas längd är beroende av aktuell brandbelastning (mängd kabel).

spärr.jpg (18941 bytes) ©

Vi rekommenderar att behandla en meter per stegnivå  vilket innebär att stråk med sex stegar skall minst vara behandlade 6 meter (se bild ovan). En spärr bör dock inte understiga 2 meter. Vertikala stråk bör skyddas helt (samt alla kabelförläggningar med riksangelägenhet).

 

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience and knowledge about cable fire protection.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your cables as well.


Teknisk Information

Allmän beskrivning
Tekniskt datablad

Känner du till riskerna ?
Videoklipp (7min) !
Här kan du se ett prov !
IEC 60332-3-22
Oxygenindex ISO 4589-2
Åldring
U-test
Riskbeskrivning
Sprututrustning
Spärrar

 


Kontakta oss
010-2040115
E-post© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115