kbs_eld.jpg (44334 bytes) ©

 

Viktiga LSP och HSP-förläggningar bör skyddas mot brandattentat. Den här spegeltesten åskådliggör skillnaden i händelseförloppet för en skyddad och en oskyddad installation. En kabelbrand som får fäste uppvisar en förvånande spridningshastighet. Främst vertikalt men även horisontellt. I utrymmen där s.k tunneleffekter på lufttillförseln uppstår är det extra svårt för räddningspersonal att få kabelbranden under kontroll.

utest1.jpg (12130 bytes)

Brandkälla: 1 liter bensinindränkta trasor (1kg). Halva stegen obehandlad andra halvan behandlad med  Flamastic KBS COATING™ (färgtjocklek 1,5 mm).

utest2.jpg (9194 bytes)

De oskyddade kablarna är helt utbrända efter 15 minuter

utest3.jpg (9092 bytes)

Kablar behandlade med Flamastic KBS COATING™ efter 15 minuter (när sotet från den indränkta trasan sopats bort syns den helt opåverkade ytan).

 

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience and knowledge about cable fire protection.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your cables as well.


Teknisk Information

Allmän beskrivning
Tekniskt datablad

Känner du till riskerna ?
Videoklipp (7min) !
Här kan du se ett prov !
IEC 60332-3-22
Oxygenindex ISO 4589-2
Åldring
U-test
Riskbeskrivning
Sprututrustning
Spärrar

Kontakta oss
010-2040115
E-post


 


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115