System KBS BRANDTÄTNING™ | - Miljötålighet - jordbävning, stöt, vibration
| 2013-12-10 |

 

 

 

 

 

Vi har utfört de flesta typer av miljötålighetstester på  Flamastic KBS COATING™, dvs stöt, vibration, jordbävning, eltester, temperaturcykling, simulerad åldring, vattenpåverkan och fältmässig åldring (snart 30 år utomhus).

 Coatbend.jpg (44587 bytes) ©
Bild. Flamastic flexibilitetstestas enligt DIN    

 

Vid t.ex jorbävning eller explosioner utsätts brandtätningar, kablage och stegar för kraftiga stötar och svängningar. En absolut egenskap för att klara denna typ av påverkan är en tålighet i materialets flexibilitet. För att verifiera att flexibiliteten inte fösämras för Flamastic KBS COATING ™ genom åldring ingår också en standardiserad DIN test i vår fältmässiga åldringstest vid tyska statliga provningsanstalten MPA.  Resultatet hitills (efter snart 30 år utomhus) är att materialets egenskaper beträffande både brand och flexibilitet är helt oförändrade. Det officiella protokollet från MPA kan rekriveras på begäran.

Det finns också flera oberoende seismiska tester utförda på både KBS BRANDTÄTNING HD200™ och KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™ där dessa system klarat vetenskapligt simulerade jordbävningar (med olika magnituder och varaktighet).

 

Kompletterande sidor
Åldring
Miljötålighet
Kabelarea
Sprututrustning

Systemanvisning (pdf)
Oxygenindextal
Artikelnummer
Dokument och kompletterande info.
Se flytande stål hällas på Flamastic
Sektionering
Metallrör/stegar

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2013-12-10

**