System KBS CHAR 21™ | - NSQ-balk tabell
| 2013-05-03 |

 

 

 

 

 

 

Klicka på önskad profilstorlek vid den röda pilen (se nedan). Då får du en färgmängd som är beroende av brandexponering, lastutnyttjandegrad och önskad brandklass.

För att välja annan dimension  klickar du på pilupp.jpg (1066 bytes) överst i varje tabellhuvudet för att komma tillbaks till den röda pilen.

För välja en helt annan profiltyp kan du istället klicka på pilvanster.jpg (1069 bytes) för att gå tillbaks till tabellhuvudsidan.  i

Vill du ha dokumentationshjälp ?

Utöver tabellen (nedan) kan du också erhålla dokumentationshjälp. Vi tar då fram detaljerade underlag innehållande beräkningar,  profildata, våtfilmstjocklek, torrfilmstjocklek och flera analyser såsom ytor, färgmängder och materialkostnad (både per löpmeter och totalt).


pilar.gif (847 bytes)
Gå till dokumentationshjälpen ! 

 

 


pilupp.gif (1239 bytes) Här nedan väljer du
NSQ 220

 


tillbaka.jpg (1737 bytes) HEA100

 

 

 

 

tillbaka.jpg (1737 bytes) HEA100

Upp pilupp.jpg (1066 bytes)

Färgmängd i gram per m² (beroende av lastutnyttjandgrad µ0)

PROFIL

Bö [mm]
Bu [mm]

tö [mm]
tu [mm]

Klass

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

NSQ
220


180
500¹

10-30
10

R30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R60

-

-

400

400

400

400

400

600

600

R90

400

400

400

400

400

600

700

800

1000

180
500¹

30-40
15

R30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R60

-

-

400

400

400

400

400

600

600

R90

400

400

400

400

400

600

700

800

1000

180
500¹

40
20

R30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R60

-

-

400

400

400

400

400

600

600

R90

400

400

400

400

400

600

700

800

1000

Bö [mm] = Bredd överflänsen
Bu [mm] = Bredd underfläns (¹ brandexponerad)
tö [mm] = Flänstjocklek överfläns
tu [mm] = Flänstjocklek underfläns (brandexp.)
Vi hjälper Er med att ta fram mängder, kostnader m.m pilar.gif (847 bytes)Hjälp (mycket bekvämt !)

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2013-05-03

**
Denna hemsida ser du bäst med Microsoft Internet Explorer. För att se rullisterna måste du tillåta Java Applets i dina säkerhetsinställningar.