stal.jpg (45947 bytes) ©

 

I nedanstående tabeller finner du rekommenderad färgmängd per m² för olika profiltyper.

Profiltabeller

pilar.gif (847 bytes)U-Stång/balk   flagga-uk.jpg (916 bytes) In English
pilar.gif (847 bytes)UPE-balk       

flagga-uk.jpg (916 bytes) In English

pilar.gif (847 bytes)IPE-Balk   

flagga-uk.jpg (916 bytes) In English

pilar.gif (847 bytes)HEA-Balk

flagga-uk.jpg (916 bytes) In English

pilar.gif (847 bytes)HEB-Balk
pilar.gif (847 bytes)VKR-Rör (kvadratiska)
pilar.gif (847 bytes)VKR-Rör (rektangulära)
pilar.gif (847 bytes)KKR-Rör (kvadratiska)
pilar.gif (847 bytes)KKR-Rör (rektangulära)
pilar.gif (847 bytes)HSQ-Balk
pilar.gif (847 bytes)NSE-Balk
pilar.gif (847 bytes)NSB-Balk
pilar.gif (847 bytes)NSQ-Balk
pilar.gif (847 bytes)Betongfyllda pelare
pilar.gif (847 bytes)RÖR (Diameter 100-200 mm)
pilar.gif (847 bytes)RÖR (Diameter 300-400 mm)
pilar.gif (847 bytes)RÖR (Diameter 400-700 mm)
Övriga profiler publiceras inom kort

 

Snabbtabeller

pilar.gif (847 bytes)F/A-tabell Öppna profiler
pilar.gif (847 bytes)RÖR  t = 6.3 - 25.0 mm (D >101,6 mm)

 

Vill du ha dokumentationshjälp ?

Utöver tabeller (ovan) kan du också erhålla dokumentationshjälp. Vi tar då fram detaljerade underlag innehållande beräkningar,  profildata, våtfilmstjocklek, torrfilmstjocklek och flera analyser såsom ytor, färgmängder och materialkostnad (både per löpmeter och totalt).


pilar.gif (847 bytes)
Gå till dokumentationshjälpen

 

KOMPLETTERANDE SIDOR
Sprututrustning
Appliceringsmängd
Lastutnyttjandegrad
Värmeledningstal
Pris och mängdberäkning

  CE-1.jpg (4268 bytes) EN-13501-2-2.jpg (2249 bytes)


  

Kontakta oss
031-7851890
E-post

   

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2021-08-16
- Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB