Brandskyddstape ©

KBS INTUFLEX™


KBS INTUFLEX™ är ett flexibelt svällande brandskyddsband/tejp. Det aktiva materialet i produkten (Intuflex 957) ingår i en rad olika produkter och expanderar ca 20 ggr  vid brandpåverkan. KBS INTUFLEX™ används och rekommenderas som effektiv brandisoleringar för många olika behov. Nämnas kan byggelement,  fönster, takspalter, dörrar,  genomföringar, tilläggsisolering av befintliga brännbara isoleringar, inklädnad av pumpar, lindning av metallrör m.m. KBS INTUFLEX™ rekommenderas också för isolering av eldosor, kopplingslådor, centraler och vägguttag m.m. Produkten leveras med olika bredd och kan lätt kan anpassas till respektive skyddsobjekt. KBS INTUFLEX™ ingår också för vissa systemlösningar i de CE-märkta brandtätningssystemen  KBS KOMBISEAL ABL™samt KBS KOMBISEAL INT™.

Brandskyddstejp ©

KBS INTUFLEX™ levereras som brandskyddsband, brandtejp eller som måttbeställda formdetaljer t.ex för olika inbyggnadsgeometrier. Det är alltså möjligt att erhålla produkten med självhäftande baksida. Produkten består av en vattenbeständig epoxyharts med svällande och flamskyddande komponenter. KBS INTUFLEX™ är halogenfri och innehåller inga fibrer. Möjliga leveransmått är:
Bredd (mm): 5-300 (variabel)
Längd/st (mm): 2000
Tjocklek (mm): 2,0-3,0 (standard 2,5 mm)

Pipeseal-W-1.jpg (12823 bytes) ©

Det aktiva materialet (Intuflex 957) är tillverkningskontrollerat och ingår också i de brandklassade (EN 13501-2) produkterna KBS PIPESEAL W™ och KBS PIPESEAL EU™. Produkten ingår också i en rad kundägda och brandprovade system.
MER INFORMATIO
N

Datablad
Dokument

Relaterande sidor
KBS PIPESEAL W
KBS PIPESEAL EU

flaggaeng.gif (1024 bytes) In English

Kontakta oss
031-7851890
E-post

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890 - Nääs Fabriker
© 1982-2021
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB