KBS FOAMCOAT HS™ | - Dokument
| 2016-10-10 |

 

 

c11knipp.jpg (30427 bytes) ©

 
 

[1] Typgodkännande 0935   pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[2]  Plaströr i vägg - arbetsanvisning pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[3]  Plaströr i bjälklag - arbetsanvisning pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[4]  Elkablar i vägg  - arbetsanvisning pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[5]  Elkabler i bjälklag - arbetsanvisning pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[6]  VP-rör med elledningar  pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[7]  Cellgummiisolerade stålrör pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[8]  Kraftkablar, stegar med KBS-SKIVAN pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[9] Cellgummiisolerade metallrör i gipsvägg  pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
10]  Metallrör EI 90 max Ø 159 mm     pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[11]  Koppar och stålrör 12-219 mm    pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[12]  Koppar och stålrör 12-219 mm    pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[13]  Koppar och stålrör 12-219 mm )   pilar.gif (847 bytes)Ladda hem
[14]  Cellgummiisolerade stålrör EI 90 max Ø 159 mm  pilar.gif (847 bytes)Ladda hem

 

PRODUKT INFORMATION
Certifikat
Produktdatablad
El-rör
Plaströr i vägg
Plaströr i bjälklag
Elkablar i vägg
Elkablar i bjälklag
Cellgummi
Byggvarubedömning

 

Kompletterande sidor
Dokument
Cellgummi
Elrör

Swedcert0935.jpg (4660 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes) In English
BVB.jpg (1628 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2016-10-10
- Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB