pipebag.jpg (20729 bytes) ©


 

KBS PIPESEAL M™ är brandprovad med olika tätningsmaterial som betong, cement, gips, KBS Sealbag m.fl. Dokument finns även för Armaflexisolerade plaströr.

KBS PIPESEAL M™ rekommenderas vid stora plaströr av alla typer och även vid andra lite svårare specialfall t.ex cellgummi-isolerade plaströr (typ Armaflex) genom gipsvägg, bunta plaströr e.t.c.

  

Teknisk Information
Certifikat
Datablad
Arbetsanvisning

Montage 500 mm
Rörbuntar
Installationsvarianter

 

EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes)


Kontakta oss
010-2040115
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115