KBS Ultra Brandgasspjäll ©


KBS FIREBLOCK ULTRA


KBS FIREBLOCK ULTRA™ är självutlösande brandventiler som bland annat är brandprovad enligt EN 1364-5:2017. Produkten möjliggör fri passage av luft vid normala temperaturer och aktiveras vid brand. Vid brandpåverkan expanderar speciella ventilationsceller till ett blockerande skum. KBS FIREBLOCK ULTRA™ rekommenderas som brandbarriär i ventilationskanal, vägg, vindsbjälklag, tak, spalter eller som slutdon, överluftsdon m.m.

Fireblock-0112.jpg (37204 bytes)  ©

KBS FIREBLOCK ULTRA™ är utvecklad för att stänga snabbt vid brandpåverkan samt att tillgodose en säker och isolerande tätning mot lågor och rök. KBS FIREBLOCK ULTRA™ är tillverkade av spjälor av ett högeffektivt och fuktresistent svällande material inkapslade i en specialdesignad galvanizerad stålram. Produkten levereras som kvadratiska, rektangulära och cirkulära i alla olika mått. KBS FIREBLOCK ULTRA™ är brandprovade i Sverige, England och Holland. 

Ventilationsbrandskydd ©

KBS FIREBLOCK ULTRA™ kan rengöras med ljummet vatten, dammsugning eller tryckluft. Utöver översyn och rengörning är produkten underhållsfri. Projektering i samråd med brandkonsult eller lokal myndighet rekommenderas innan inköp och installation (olika krav kan föreligga för olika lokaler och användningsområden).

Egenskaper:
- Brandprovad sedan 1993
- Korrosionsbeständig hög kvalitet
- Brandprovad enligt EN 1364-5:2017
- Underhållsfria
- Måttbeställning möjligtProdukt Information
Teknisk datablad

Relaterande information
Takfotsventil

flaggaeng.gif (1024 bytes)

Kontakta oss
010-2040115
E-post

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890 - Nääs Fabriker
© 1982-2021
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB Tel: 010-2040115