Svällande brandkitt©


KBS FOAMCOAT HS™   


KBS FOAMCOAT HS™ är en värmesvällande brandtätningmassa avsedd för mindre installationsgenomföringar. Systemet har enhetliga brandtätningslösningar för plaströr, metallrör, cellgummi, el-rör, elkablar. KBS FOAMCOAT HS™ är en arbetsbesparande produkt som lämpar sig för alla hantverkare. Produkten är tillverkningskontrollerad med avseende på de brandtekniska egenskaper och certifierad för brandtätning av olika typer av mindre genomföringar (produkten ingår dessutom i olika brandtätningssystem för större håltätning ; se t.ex  KBS KOMBISEAL INT™ ).


KBS Foamcoat-swe.jpg (26248 bytes)


Foamcoat HS-1.jpg (25582 bytes) ©

Brandtätningsmassan KBS FOAMCOAT HS™ sväller ca 50 ggr vid brandpåverkan. Produkten är klibbfri och lättarbetad vilket också är arbetsbesparande.

Egenskaper:
- CE-märkt brandkitt med ETA
- Brandteknisk klass enligt EN 13501-2
- Brandtätning av genomföringar
- Materialsnålt
- Enhetliga principlösningar
- Klibbfri
- Arbetsbesparande
- Silikonfri och miljöbedömd
- Hantverksanpassade lösningar
- Ingår också i system KBS KOMBISEAL INT ™

 

Produkt Information
Certifikat
Produktdatablad
El-rör
Plaströr i vägg
Plaströr i bjälklag
Elkablar i vägg
Elkablar i bjälklag
Cellgummi
Byggvarubedömning

 

Kompletterande Information
Användning i KBS KOMBISEAL INT
Dokument
Cellgummi
Elrör


Eoto-CE-4.jpg (5539 bytes)CE-1.jpg (4268 bytes) Swedcert0935.jpg (4660 bytes)

flaggaeng.gif (1024 bytes) In English
BVB.jpg (1628 bytes)


logokbs.jpg (3890 bytes)

This original Trademark Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience and knowledge within passive fire protection.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your installations as well.

Kontakta oss
010- 20 40 115
E-post© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
Nääs Fabriker - Tollered
© Denna webbplats är skyddad av upphovsrättslagen (1960:729). Detta omfattar varumärken, text, fotografier, teckningar och bilder.
KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115