cirkeldi.jpg (66551 bytes)©


Här erhĺller du hjälp med att ta fram alla uppgifter du behöver för KBS CHAR 21™.
Du erhĺller samtidigt brandskyddsdokumentation.

tillbaka.jpg (1737 bytes)


Du erhĺller en detaljerad brandskyddsdokumentation för KBS CHAR 21+.
Profildata, färgmängder, färgtjocklekar, materialĺtgĺng, totalytor samt detaljerade kostnadsanalyser.

Se exempel

UPPGIFTER NI ÖNSKAR I ER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Projektnamn                Projektnr

Byggort


Företag      Kontaktperson

Postadress

Postnummer    Postort

Telefon     Telefax

(Ovanstĺende uppgifter behöver bara fyllas i en gĺng).

Välj sidnummer   1    2   3   4  max 10 profiler / överföring

Välj profiler nedan och klicka sedan pĺ knappen "Skick till KBS".
Vid mer än tio profiler: sudda, byt sidnummer (ovan) och välj nästa tio

Nr

     Profil

Balk/Pel.

Brandklass R [min]

µo [%]

1,2 eller 3-sidigt
(Ej ifylld = 4-sidig)

Längd
meter[m]

1

 B P

30   60  90

1 23

2

 B P

30   60  90

1 23

3

 B P

30   60  90

1 23
4

 B P

30   60  90

1 23
5

 B P

30   60  90

1 23
6

 B P

30   60  90

1 23
7

 B P

30   60  90 

1 23
8

 B P

30   60  90

1 23
9

 B P

30   60  90 

1 23
10

 B P

30   60  90 

1 23

Klicka pĺ knappen "Skick till KBS" nedan
När Ni vill ha ett   referensnamn/nummer pĺ varje profil i dokumentationen  (valfritt)

 

 

Om Ni har fler än 10 profiler klicka pĺ "Sudda" (efter att Ni skickat) och välj sedan nästa sidnummer ovan.

tillbaka.jpg (1737 bytes)

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2020-02-21
- Nääs Fabriker - Tollered
© Innehĺllet pĺ denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB