katalog.gif (15256 bytes)©

 

Meddelande om | - Dokumentation och hållbarhet
| 2019-12-12 |


Vid val av våra produkter erhålls hjälp med brandskyddsdokumentation. I vårt dokumentarkiv återfinns godkännanden, testrapporter och forskningsrapporter som är relaterade till
KBS SYSTEMET™. Vanligtvis erhåller du brandskyddsdokumentation innan inköp. Vi kan som leverantör även bistå dig med kompletterande rådgivning då våra system är mer omfattande än vad som framgår av publicerat material. Vi uppskattar att ca 90 % av vår samlade brandskyddsdokumentation fortfarande är opublicerad. Vår samlade investering i brandprover uppgår till en ansenlig summa och vi kan utan vidare påstå att vi för säkerhets skull eldat upp massvis av pengar. Det är naturligt för oss att förmedla vår kunskap och erfarenhet inom passivt brandskydd. Man kan alltid fråga oss en gång för mycket än en gång för lite.

parm1.wmf (1640 bytes)
Nu som PDF minskar CO2

För att minska CO2 avtryck har vi slutat med tidigare produktkatalog. Vi har förbundit oss i vår miljöplan att inte kopiera och fysiskt transportera icke efterfrågad pappersdokument. Framställning och transporter av samlingskataloger m.m genererar mycket onödig växthusgas. Du hittar dokument på hemsidan och behöver du mer är du hjärtligt välkommen att höra av dig så mejlar vi dig just den information du behöver för tillfället. 

sprosbl.jpg (5316 bytes) 0534.jpg (4834 bytes) fmapprov.jpg (2975 bytes)gl.jpg (2923 bytes)ul_2.jpg (4622 bytes)SWCERT_logo.jpg (7494 bytes)  sitac_P_kontroll_1002.jpg (3687 bytes)

Liknande Information
Exempel på ett brandprov
Introduktion
Installatörer och handledare

flaggaeng.gif (1024 bytes)


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB