KBS-INT60-B2.jpg (26656 bytes) ©

 


  KBS KOMBISEAL ABL™


KBS KOMBISEAL ABL™ är ett CE-märkt brandtätningssystem baserat på stenullskivor (klass A1), och tuff brandbeläggning och brandkitt. Systemet är godkänt för bjälklag, massiva och lätta väggar. Beroende på önskad brandklass används antingen enkel brandskiva (ABL60) eller dubbel i ABL90/120. Detta är ett system med europeiskt ETA för brandtätning av genomföringar för elkablar, elstegar, metallrör, plaströr. De olika installationer kan brandtätas var för sig eller kombineras bekvämt i en och samma tätning (s.k mixed penetration system). System kan också installeras i lokaler med ytskiktskrav brandklass B-s1,d0.

 kbscoating.jpg (21809 bytes) ©

Flamastic KBS COATING™ är en termodynamisk brandskyddsbeläggning som förbrukar energi vid brand. Produkten är en originalprodukt från rymdindustrin. Denna beläggning används i skarvar, hålkäl och för att brandskyddsbehandla kablar, rör, skivor m.m blir tuff men ändå flexibel (ISO 1519). Flamastic KBS COATING™ har ett temperaturstabilt oxygenindexvärde på över 95 % (ISO 4589-2). Oxygenindexet är också åldersbeständigt +40 år utomhus.

kbssealant.jpg (25336 bytes) ©

Flamastic KBS SEALANT™ är ett högtemperaturkitt som används för att täta runt kablar, rör, brandskivor och kanaler. Produktens goda vidhäftningsförmåga består under hela brandförloppet. Förutsättning för detta är ett temperaturstabilt och högt oxygenindexvärde. Flamastic KBS SEALANT™är vattenbeständig och används omfattande i svåra miljöer. Produkten är också silikonfri och rekommenderas därför i silkonkänsliga miljöer. Brandskyddsegenskaperna är åldersbeständiga +40 år.

KBS-Fireboard-220-A1.jpg (19909 bytes) ©

KBS-SKIVAN 220/A1™ är en slät och stabil brandtätningsskiva med en densitet av 220 kg/m³ och en brandteknisk klass enligt  A1 [EN 13501-1]. Denna produkt har optimala egenskaper för enklare brandtätning och leveras också i olika storlekar. KBS-SKIVAN 220/A1™ figursågas och anpassa på plats till befintlig genomföring. Skivdelarna fogas och skarvas sedan med  KBS SEALANT™ och till sist målas utsidan med KBS COATING™.

kbsskivan.jpg (21993 bytes) ©

KBS-SKIVAN HD200™ är en slät högdensitetprodukt med ett färdigbehandlat ytskikt av  Flamastic KBS COATING™. Produkten har en nominell densistet av 220 kg/m³ och optimal karakteristik med ett väldokumenterat brandmotstånd (bl.a. med en fristående EU-klassificering enligt EN 13501-2 samt EN 13501-1). Produkten leveras i olika tjocklekar 60 till 15 mm. KBS-SKIVAN HD200™ figursågas exakt vilket minskar spill, arbetstid och ger ett bättre resultat. Produkten kan även användas i lokaler med ytskiktskravet klass B-s1,d0

pic6.gif (7828 bytes) ©

Egenskaper:
- CE-märkt brandtätningssystem med ETA
- Brandteknisk klass enligt EN 13501-2
- Flera genomgående installationer samma brandskiva.
- Godkänt för massiva väggar och bjälklag
- Godkänt för lättväggar
- Storlekar på brandksivor 1200x600, 600x600, 600x300
- Enkelskiva - brandklass EI30-EI 60 (ABL60)
- Dubbelskiva - brandklass EI 90 - EI 120 (ABL90/120)
- Kan installeras i lokaler med ytskiktskrav B-s1,d0

 

 

MIXED PENETRATION READY

KBS-INT60-A2.jpg (29505 bytes)
©

KBS KOMBISEAL ABL™är brandklassificerad för både separat brandtätning av enskilda installationsslag men också för flera olika i en och samma tätning. Mixed penetration system - elkablar, elstegar,elkanaler, plaströr, stålrör. 

 

PRODUKT INFORMATION
Kontakta oss för arbetsanvisningar

 

  

Relaterande sidor
KBS Brandtätning HD200

         CE-1.jpg (4268 bytes) EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes) Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2021-09-06 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB