KBS-INT60-B2.jpg (26656 bytes) ©

 


  KBS KOMBISEAL INT™


KBS KOMBISEAL INT™ är ett CE-märkt brandtätningssystem baserat på stenullskivor (klass A1), och värmesvällande brandfärg och brandkitt. Systemet är godkänt för bjälklag, massiva och lätta väggar. Beroende på önskad brandklass används antingen enkel brandskiva (INT60) eller dubbel i INT90/120. Detta är ett system med europeiskt ETA för brandtätning av genomföringar för elkablar, elstegar, metallrör, plaströr. De olika installationer kan brandtätas var för sig eller kombineras bekvämt i en och samma tätning (s.k mixed penetration system).

 Foamcoat-12.jpg (19818 bytes) ©

KBS FOAMCOAT™ är en svällande brandskyddsfärg som används för utvändig målning på kablar och skivor i brandtätningsystemet KBS KOMBISEAL INT 90/120™ och INT 60™. Produkten är CE-märkt. 

Foamcoat HS-1.jpg (25582 bytes)©

KBS FOAMCOAT HS™ är ett svällande brandtätningskitt som används för fogar, skarvar, hålkäl. Denna produkt kan också även andvändas utan brandsskivan vid mindre hålgenomföringar. Produkten är CE-märkt

KBS-Fireboard-220-A1.jpg (19909 bytes) ©

KBS-SKIVAN 220/A1™ är en slät och stabil brandtätningsskiva med en densitet av 220 kg/m³ och en brandteknisk klass enligt  A1 [EN 13501-1]. Denna produkt har optimala egenskaper för enklare brandtätning och leveras också i olika storlekar. KBS-SKIVAN 220/A1™ figursågas och anpassa på plats till befintlig genomföring. Skivdelarna fogas och skarvas sedan med  KBS FOAMCOAT HS™ och till sist målas utsidan med KBS FOAMCOAT™.

pic6.gif (7828 bytes) ©

Egenskaper:
- CE-märkt brandtätningssystem med ETA
- Brandteknisk klass enligt EN 13501-2
- Flera genomgående installationer samma brandskiva.
- Godkänt för massiva väggar och bjälklag
- Godkänt för lättväggar
- Storlekar på brandksivor 1200x600, 600x600, 600x300
- Enkelskiva - brandklass EI30-EI 60 (INT60)
- Dubbelskiva - brandklass EI 90 - EI 120 (INT90/120)

 

MIXED PENETRATION READY

KBS-INT60-A2.jpg (29505 bytes)
©

KBS KOMBISEAL INT™är brandklassificerad för både separat brandtätning av enskilda installationsslag men också för flera olika i en och samma tätning. Mixed penetration system - elkablar, elstegar,elkanaler, plaströr, stålrör. 

 

PRODUKT INFORMATION
Systeminformation

 

  

KOMPLETTERANDE SIDOR
Mindre installationsgenomföringar

   Eoto-CE-4.jpg (5539 bytes)CE-1.jpg (4268 bytes)EN-13501-2-4.jpg (2226 bytes) 

 


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2021-09-06 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB