bild3.gif (26966 bytes)©


KBS KABELBRANDSKYDD


KBS KABELBRANDSKYD LOI 100™ erbjuder en stor säkerhetsmariginal för elektriska kablar och överträffar t.ex högsta brandspridningsklass klass F4A [ EN 60332-3-22]. Systemet har även klassificerats till F4A för de absolut största högspänningskablar tillverkade med XLPE. Detta är unikt på marknaden. KBS KABELBRANDSKYDD LOI 100™har klarat 90 minuters elektrisk integritettest enligt IEC 60331-21 (1125°C). Detta är ett system är baserat på den speciella brandskyddsbeläggningen Flamastic KBS COATING™ som innehar en teknologi speciellt formulerad för att förbruka energi, kyla ytan och minska brandens syretillförsel. Den ablativa sammansättningen arbetar endotermiskt där en process trycker iväg syre från ytan, späder ut och hindra brandgaser att brinna och därmed stör den kemiska kedjereaktionen i lågorna. Detta vinner tid att aktivt bekämpa branden och skydda viktig strömförsörjning ( t.ex nödsystem m.fl.)  System förhindrar alltid brandspridning från själva brandområdet (utefter kablarna)

cable1.jpg (6347 bytes) ©

Flamastic KBS COATING™ appliceras enkelt med konventionella metoder så som sprutning och målning. För de flesta kraven för kabelskydd är filmtjockleken 1.5 mm. Detta koncept erbjuder möjligör också teknologi för att uppgradera befintligt brandskydd på kablar, stegar och ledningar. Systemet har därför under åren format en praxis framförallt inom industrin (så som pappersbruk, stålverk och kärnkraftverk.)

cable2.jpg (7219 bytes) ©

KBS KABELBRANDSKYDD™ rekommenderas för all strategisk viktig strömfösörjning på både låg- och högspänningssidan. Skyddet är också testat för seismisk påverkan och radioaktiv strålning (undersökts bland annat av kärnkraftsindustrin). Beläggningen har också en speciell termoteknologi som innebär att kablarnas nominella strömvärde ej försämras. Viktiga kablar och stråk bör skyddas helt (se även alternativ med s.k sektionerinerande spärrar).

kbscoating.jpg (21809 bytes) ©

KBS KABELBRANDSKYDD LOI™ är baserat på den flexibla och termodynamiska brandskyddsbeläggningen Flamastic KBS COATING™. Denna beläggning är en originalprodukt från rymdindustrin för just kabelbrandskydd och har en brandskyddsbeständig på minst 35 år utomhus. Flamastic KBS COATING™ har till exempel ett åldringssäkrat oxygenindexvärde [ISO 4589-2].
En standard som t.ex används av rymdindustrin som ett obligatorisk "screeningmetod" av alla material som skall installeras inne i en kapsel. Många klassade brandskyddskablar och brandskyddsfärger har för stor procentuell inblandning av plast (bl.a akrylat) för att kunna uppnå höga oxygenindexvärden. Vanligtvis uppvisar dessa produkter så låga värden som 50-75 %. Svällande brandfärgar kan inte ens testas då fungerar genom en brännbar reaktion med lågorna.

Egenskaper:
- Högsta brandspridningsklass F4A [EN 60332-3-22]
- 90 minuters elektrisk integritetstest i 1125°C [IEC 60331-21]
-Oxygenindexvärde: 100% [ISO 4589-2]
-Klassad för största PEX-kraftkabel
-35 års utomhustest finns tillgänglig (vid användning på kablar)
-Strömvärdeskompatibel - reducering krävs ej
-Tuff, flexibel, slagtålig, sprickfri
-Skydd för mekanisk nötning
- Förlängt UV-skydd för alla mantelmaterial
-Ökar teknisk livslängd (exponerat utomhus)

logokbs.jpg (3890 bytes)

This Brand Seal symbolizes over 50 years of unbroken experience and knowledge about cable fire protection.
It all started with Nasas Apollo program in the 60´s.
Don´t hesitate to put this Seal on your cables as well.


Teknisk Information

Allmän beskrivning
Tekniskt datablad

Känner du till riskerna ?
Videoklipp (7min) !
Här kan du se ett prov !
IEC 60332-3-22
Oxygenindex ISO 4589-2
Åldring
U-test
Riskbeskrivning
Sprututrustning
SpärrarKontakta oss
010-2040115
E-post

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB 010-2040115