A002-Flamastic-KBS-SEALANT.jpg (22012 bytes) ©


Flamastic KBS SEALANT™ - Effektivt brandkitt / spackel


Många av de teknologiska landvinningar vi sett under de senaste fyrtio åren har sprungit fram ur rymdteknisk forskning. Sakta men säkert lämnar FoU-resultaten denna sfär och sipprar ut i det civila samhället. Nya material är ett vinstområde vid sidan av andra tekniska nyheter. Dessa nya material ger ett väsentligt bidrag till den allmänna teknologiutvecklingen.
Flamastic KBS-SEALANT™, Teflon™, Goretex™  m.fl är bara några av de produkter som har sitt ursprung i USA:s omfattande rymdprogram under 60-talet och utgör bra exempel på lyckade materialutvecklingar. För att  kunna motstå enorma övertemperaturer i samband med raketuppskjutningar behövde NASA  en brandskyddsbeläggning med avancerade högtemperaturegenskaper . Tack vare den amerikanska rymdstyrelsens kompromisslösa kravlista är Flamastic KBS-SEALANT™ fortfarande ett unikt material på brandskyddsmarknaden.
Historik
Mitt under ett testprogram, som utfördes under sommaren 1966, brändes 3 amerikanska astronauter till döds i en rymdkapsel på toppen av den första Apolloraketen. Vad hände ?
Istället för luft innehöll kapseln en hög procent syrgas. Sedan antände en gnista (troligtvis från den elektriska utrustningen) plastisoleringen på elkablaget och den påföljande kabelbrandens explosionsartade förlopp orsakade astronauternas död. Alltsedan dess använder ESA, NASA m.fl  mätning av oxygenindexvärde (enligt ISO 4589-2) som ett gallringsverktyg för material avsedda för rymdfarkoster. Båda organisationerna kräver en kvalificering av olika produkter genom att ingående material inte får upprätthålla en förbränning med 10% högre oxygenvärde än vad som förväntas i kapslarna.

 moon1.jpg (26609 bytes)©

Oxygenindexvärde ISO 4589-2
Limiting Oxygenindex LOI (eller oxygenindexvärde på svenska) enligt ISO 4589-2 ger en indikation på olika organiska materials eller produkters brandegenskaper. Värdet kan variera och högst är 100 % teoretiskt. Detta värde bestäms i en speciell standardiserad testapparatur som mäter andelen oxygen i en flödande oxygen/nitrogenblandning som är nödvändig för att upprätthålla en nedåtgående förbränning på provobjektet som placeras mitt i nämnda gasströmning. De flesta material återfinns inom intervallet 14 till 30%. Ett högt oxygenindexvärde representerar ett material som brinner med svårighet i testen. Oxygenindexvärde för vanliga kabelisoleringar återfinns inom intervallet 18 - 45% och många av marknadens brandtätningsprodukterna med akrylbas återfinns mellan 40-70%. Denna test ingår i våra tillverkningskontroll och identifiering för Flamastic KBS-SEALANT™ och värdet är både temperaturstabilt och åldersbeständigt utomhus. Produkten ingår i bl.a. KBS BRANDTÄTNING HD200™ samt KBS PANELSEAL ABL™.

Oxygenindexvärde ISO 4589-2 för olika material [%]

Polyetylén (PE)

17,5

PEX (Tvärbunden XLPE) 

19,0

Polypropylén (PP)

17,5

Nylon™

20

Mjuk PVC  

24-35

Hård PVC

40-45

Akrylbrandfärger

50-70

Teflon™

95

Flamastic KBS-COATING™

100

Flamastic KBS-SEALANT™

100

  

PRODUKT INFORMATION
Tekniskt datablad (pdf)

Kompletterande info
Miljötålighet
Specialister för sprutning

flaggaeng.gif (1024 bytes) In English


Kontakta oss
031-7851890
E-post


© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2021-08-16 - Nääs Fabriker - Tollered
© Innehållet på denna hemsida är egendom tillhörande KBS BRANDSKYDD AB