System KBS CHAR 21™ | - Cirkulär konstruktionsrör godstjocklek 6.3-25,0 mm - tabell
| © KBS BRANDSKYDD AB 2013-05-06 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på önskad godstjocklek vid den röda pilen (se nedan). Då får du en färgmängd som är beroende av godstjocklek, lastutnyttjandegrad och önskad brandklass.

För att välja annan dimension  klickar du på pilupp.jpg (1066 bytes) överst i varje tabellhuvudet för att komma tillbaks till den röda pilen.

För välja en helt annan profiltyp kan du istället klicka på  för att gå tillbaks till tabellhuvudsidan.  i

 

Vill du ha dokumentationshjälp ?

Utöver tabellen (nedan) kan du också erhålla dokumentationshjälp. Vi tar då fram detaljerade underlag innehållande beräkningar,  profildata, våtfilmstjocklek, torrfilmstjocklek och flera analyser såsom ytor, färgmängder och materialkostnad (både per löpmeter och totalt).


pilar.gif (847 bytes)
Gå till dokumentationshjälpen ! 

 

 


pilupp.gif (1239 bytes) Här nedan väljer du KONSTRUKTIONSRÖR   t [mm]
6.3 7.1 8.0
8.8 10.0 11,0 12,5 14,2 16,0 17,5 20,0 22,2 25,0

 

 

 

 

tillbaka.jpg (1737 bytes)  U50

Upp pilupp.jpg (1066 bytes)

Färgmängd i gram per m² (beroende av lastutnyttjandgrad µ0)

RÖR
D [mm]

*Godstj.
t [mm]

F/A [m-¹]

Klass

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

>101,6

-

-

R30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3

151-170

R30

400

400

400

400

441

525

820

1183

1752

R60

1856

2123

2819

3388

3885

4359

4839

-

-

R90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

131-150

R30

400

400

400

400

400

400

595

856

1387

R60

1390

1635

2273

2793

3246

3676

4112

4597

-

R90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.0

111-130

R30

400

400

400

400

400

400

435

518

1009

R60

896

1118

1697

2168

2577

2964

3354

3787

4404

R90

3324

-

-

-

-

-

-

-

-

© KBS BRANDSKYDD AB Vi hjälper dig ta fram fullständiga underlag för just ditt projekt pilar.gif (847 bytes)Här finns hjälpen

 

 

 

 

tillbaka.jpg (1737 bytes)  U50

Upp pilupp.jpg (1066 bytes)

Färgmängd i gram per m² (beroende av lastutnyttjandgrad µ0)

RÖR
D [mm]

*Godstj.
t [mm]

F/A [m-¹]

Klass

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

>101,6

8.8

111-130

R30

400

400

400

400

400

400

435

518

1009

R60

896

1118

1697

2168

2577

2964

3354

3787

4404

R90

3324

-

-

-

-

-

-

-

-

10.0

91-110

R30

400

400

400

400

400

400

400

420

618

R60

400

586

1090

1510

1874

2218

2563

2947

3490

R90

2456

2710

3369

-

-

-

-

-

-

11.0

91-110

R30

400

400

400

400

400

400

400

420

618

R60

400

586

1090

1510

1874

2218

2563

2947

3490

R90

2456

2710

3369

-

-

-

-

-

-

12.5

71-90

R30

400

400

400

400

400

400

400

400

400

R60

400

400

514

817

1136

1437

1737

2069

2539

R90

1536

1755

2324

2783

3179

3554

-

-

-

© KBS BRANDSKYDD AB Vi hjälper dig ta fram fullständiga underlag för just ditt projekt pilar.gif (847 bytes)Här finns hjälpen

 

 

 

 

tillbaka.jpg (1737 bytes)  U50

Upp pilupp.jpg (1066 bytes)

Färgmängd i gram per m² (beroende av lastutnyttjandgrad µ0)

RÖR
D [mm]

*Godstj.
t [mm]

F/A [m-¹]

Klass

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

>101,6

14.2

71-90

R30

400

400

400

400

400

400

400

400

400

R60

400

400

514

817

1136

1437

1737

2069

2539

R90

1536

1755

2324

2783

3179

3554

-

-

-

16.0

0-70

R30

400

400

400

400

400

400

400

400

400

R60

400

400

400

400

475

630

873

1156

1552

R90

554

739

1216

1601

1932

2242

2552

2895

3377

17.5

0-70

R30

400

400

400

400

400

400

400

400

400

R60

400

400

400

400

475

630

873

1156

1552

R90

554

739

1216

1601

1932

2242

2552

2895

3377

20.0

0-70

R30

400

400

400

400

400

400

400

400

400

R60

400

400

400

400

475

630

873

1156

1552

R90

554

739

1216

1601

1932

2242

2552

2895

3377

© KBS BRANDSKYDD AB Vi hjälper dig ta fram fullständiga underlag för just ditt projekt pilar.gif (847 bytes)Här finns hjälpen

 

 

 

tillbaka.jpg (1737 bytes)  U50

Upp pilupp.jpg (1066 bytes)

Färgmängd i gram per m² (beroende av lastutnyttjandgrad µ0)

RÖR
D [mm]

*Godstj.
t [mm]

F/A [m-¹]

Klass

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

>101,6

22.2

0-70

R30

400

400

400

400

400

400

400

400

400

R60

400

400

400

400

475

630

873

1156

1552

R90

554

739

1216

1601

1932

2242

2552

2895

3377

25.0

0-70

R30

400

400

400

400

400

400

400

400

400

R60

400

400

400

400

475

630

873

1156

1552

R90

554

739

1216

1601

1932

2242

2552

2895

3377

0,0

0
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

© KBS BRANDSKYDD AB Vi hjälper dig ta fram fullständiga underlag för just ditt projekt pilar.gif (847 bytes)Här finns hjälpen

 

 


 

Kompletterande info
Här finner du anvisningar
När du funderar på hur mycket det går att lägga på

 

© Copyright KBS BRANDSKYDD AB 031-7851890
2013-05-06

**
För att se rullisterna måste du tillåta Java Applets i dina säkerhetsinställningar.